Kasutamine

Kultuuripärandi digimine. Kultuuriministeerium on välja töötanud ja viib ellu pikaajalist tegevuskava, mille eesmärk on kriitilise massi kultuuripärandi ressursisäästlik digimine, ühtselt säilitamine ja avalikult kättesaadavaks tegemine. Kavas on teha digikujul kättesaadavaks kuni kolmandik Eesti mäluasutuste kultuuripärandist ja tuua avaandmetena kasutajateni 1,2 miljonit kultuuripärandi ühikut: filmid, fotod, arhivaalid, museaalid jne.

Heliraamatud. Üle maailma on heliraamatute kuulamine püsivas tõusujoones. Soovime digikultuuriaastal anda tõuke heliraamatute turu tekkimiseks ka Eestis ning hangime vähemalt 50 Eesti autori heliraamatu loomise ning internetis kasutajateni toomise. Heliraamatute sisselugemine annab rakendust ka eriolukorras jõude olevatel eesti näitlejatele.

Jupiter on ERRi uus tasuta veebikanal, mis näitab parimaid saateid, sarju, filme ja dokfilme – siis kui Teile ajaliselt sobib ning võimaldab mugavalt otse kuulata ja vaadata kõiki ERRi raadio- ja teleprogramme. Jupiter asub aadressil jupiter.err.ee ning töötab nii mobiilis kui kõigis muudes seadmetes, kus veeb on sees. Koostöös digikultuuriaastaga jõuab Jupiteri ka eesti filmipärandi paremik ning meie filmikroonikad.

Digiraamatute laenutus. Kavas on luua eestikeelsete digiraamatute laenutussüsteem, mis võimaldab ligipääsu eestikeelsetele tekstidele kõikjal üle maailma. Digiraamatud aitavad tuua emakeelset kirjandust ka ulgueestlasteni ning parandada soovitusliku kirjanduse kättesaadavust koolilastele.

Veljo Tormise virtuaalkeskus Eesmärk on luua Veljo Tormise 90nendaks sünniaastapäevaks 7 augustil 2020 veebivärav, kuhu kogutakse Tormise loodud muusika noodid, diskograafia, arvustused ja kajastused ning mis hakkab koondama Tormise muusika huviliste kogukonda üle maailma.

Netiraadio.ee on veebileht, kus voogedastuses saab kuulata üle 40 000 pala Eesti muusika kullafondist ja kaasajast. Suur osa Netiraadio muusikast pärineb ERRi fonoteegis ning selle on kokku kogunud Eesti Autorite Ühing.

Digikultuur IDA Raadio programmis. IDA Raadio (https://idaidaida.net/) on kultuuriplatvorm, mis laseb ilmavõrku internetiraadiot ja korraldab kultuurisündmusi Tallinnas ja Helsingis. IDA Raadio saatejuhid kajastavad jooksvalt digikultuuri olulisemaid teemasid oma kuulajatele. IDA Raadio saated on ka järelkuulatavad.