Ilmus Dominique Cardoni terviklik sissejuhatus digikultuuri

Tallinna Ülikooli Kirjastuselt on ilmunud Dominique Cardoni teos «Digikultuur», mis kujutab enesest kompakset sissejuhatust internetikultuuri temaatikasse. Raamatus arutletakse praegu rohkelt tähelepanu pälvivate sotsiaalmeediat, osalust, platvormimajandust ja algoritme puudutavate küsimuste üle. «Digikultuur» ilmub Tallinna Ülikooli kirjastuse sarjas «Gigantum Humeris». Raamatu tõlkis prantsuse keelest Triinu Tamm.

Dominique Cardon (snd 1965) on prantsuse sotsioloog ja rahvusvaheliselt hinnatud digikultuuri spetsialist. Ta on sotsioloogiaprofessor Pariisi kõrgkoolis Sciences Po ja teadur ülikooli juurde kuuluvas digitehnoloogia uurimisele spetsialiseerunud interdistsiplinaarses meedialaboris. Tema teadustöö on keskendunud veebipõhistele väljendus- ja suhtlusvormidele, avaliku ruumi muutuste ning veebialgoritmide ja suurandmete sotsioloogilisele analüüsile.

Digitehnoloogia kasutuselevõttu meie ühiskonnas on sageli võrreldud tööstusrevolutsiooni tehnilise läbimurdega. Tegelikult oleks võrdlus trükipressi leiutamisega kohasem, sest digirevolutsiooni näol on tegemist eelkõige kognitiivse nähtusega. See on tulnud, et mõjutada teadmiste ja informatsiooni kaudu kõiki meie elu aspekte. Meie loome digitaalsust ja digitaalsus loob meid – nii sünnib digikultuur.

Tallinna Ülikooli meediainnovatsiooni ja digikultuuri tippkeskuse nooremteaduri Madis Järvekülje sõnul osutab Cardon oma uurimuses nii digimeedia kahjustavale kui ka võimestavale potentsiaalile. «Oma otsingute käigus näitab autor, kuidas paljud interneti algusaegade pingekohad nüüdisaegses platvormiühiskonnas uuel kujul edasi elavad ning millistes aspektides kunagised interneti utoopiad nüüdseks düstoopilise varjundi on omandanud,» lisab ta.